Thanh toán như thế nào?

Hình thức thanh toán khi mua hàng online tại PCCCVANAN như thế nào?

Xác nhận đơn hàng với khách hàng

Nếu khách hàng đặt hàng mà thông tin đơn hàng chưa đầy đủ và chính xác, chúng tôi sẽ gọi điện và gửi mail để xác nhận thông tin

Hướng dẫn mua hàng online

Hỗ trợ khách hàng mua sản phẩm online thông qua trang web